Den Frie Bibel

Kirkeårets prædikentekster

På denne side vil der gradvis opstå links til Den Frie Bibels oversættelse af kirkeårets læsninger i den danske folkekirke.

Et klik på Ⓗ eller Ⓖ giver adgang til den hebraiske eller græske grundtekst.

Første tekstrække:

DagDato i
2022-2023
1. læsning2. læsning3. læsning
1. søndag i advent27.11 Sl 24
eller Sl 100
Rom 13,11-14 Matt 21,1-9
2. søndag i advent4.12 Es 11,1-10 Rom 15,4-7 Luk 21,25-36
3. søndag i advent11.12 Es 35 1 Kor 4,1-5 Matt 11,2-10
4. søndag i advent18.12 Es 52,7-10 Fil 4,4-7 Joh 1,19-28
Juleaften24.12 Es 9,1-6a Luk 2,1-14
eller Matt 1,18-25
Juledag25.12 Es 9,1-6a Heb 1,1-5 Luk 2,1-14
Anden juledag / Sankt Stefans dag26.12 Jer 1,17-19 ApG 6,8-14
og ApG 7,54-60
Matt 23,34-39
Julesøndag Es 63,7-9 Gal 4,4-7 Luk 2,25-40
Nytårsdag1.1 1 Mos 12,1-3 Gal 3,23-29 Luk 2,21
Helligtrekongers søndag Es 60,1-6 Tit 3,4-7 Matt 2,1-12
1. søndag efter helligtrekonger8.1 Sl 84 Rom 12,1-5 Luk 2,41-52
2. søndag efter helligtrekonger15.1 2 Mos 33,18-23 Rom 12,[6]9-16a Joh 2,1-11
3. søndag efter helligtrekonger22.1 5 Mos 10,17-21 Rom 12,16b-21 Matt 8,1-13
4. søndag efter helligtrekonger Job 38,1-11[18]
og evt. [Job 38,31-33]
Rom 13,8-10 Matt 8,23-27
5. søndag efter helligtrekonger Præd 8,9-15 Kol 3,12-17 Matt 13,24-30
eller Matt 13,44-52
Sidste søndag efter helligtrekonger29.1 2 Mos 34,27-35 2 Pet 1,16-18 Matt 17,1-9
Søndag septuagesima5.2 Jer 9,22-23 1 Kor 9,24-27 Matt 20,1-16
Søndag seksagesima12.2 Es 55,6-11 1 Kor 1,18-21[25] Mark 4,1-20
Fastelavns søndag19.2 Sl 2 1 Pet 3,18-22 Matt 3,13-17
1. søndag i fasten26.2 1 Mos 3,1-19 2 Kor 6,1-2[10] Matt 4,1-11
2. søndag i fasten5.3 Sl 42,2-6 1 Thess 4,1-7 Matt 15,21-28
3. søndag i fasten12.3 5 Mos 18,9-15 Ef 5,[1]6-9 Luk 11,14-28
Midfaste søndag19.3 5 Mos 8,1-3 2 Kor 9,6-11 Joh 6,1-15
Mariæ bebudelses dag26.3 Es 7,10-14 1 Joh 1,1-3 Luk 1,26-38
Palmesøndag2.4 Zak 9,9-10 Fil 2,5-11 Matt 21,1-9
Skærtorsdag6.4 2 Mos 12,1-11 1 Kor 10,15-17 Matt 26,17-30
Langfredag7.4 Es 52,13-15
og Es 53
Matt 27,31-56
Påskedag9.4 Sl 118,19-29 1 Kor 5,7-8 Mark 16,1-8
Anden påskedag10.4 Sl 22,22b-32 ApG 10,34-41 Luk 24,13-35
1. søndag efter påske16.4 Sl 30 1 Joh 5,1-5 Joh 20,19-31
2. søndag efter påske23.4 Ez 34,11-16 1 Pet 2,20-25 Joh 10,11-16
3. søndag efter påske30.4 Es 54,7-10 Heb 13,12-16 Joh 16,16-22
Bededag5.5 Sl 51,3-19
eller Sl 67
Heb 8,10-12 Matt 3,1-10
4. søndag efter påske7.5 Ez 36,26-28 Jak 1,17-21 Joh 16,5-15
5. søndag efter påske14.5 1 Mos 32,25-32 Jak 1,22-25 Joh 16,23b-28
Kristi himmelfarts dag18.5 Sl 110,1-4 ApG 1,1-11 Mark 16,14-20
6. søndag efter påske21.5 Hagg 2,4b-9 1 Pet 4,7b-11 Joh 15,26-27
og Joh 16,1-4
Pinsedag28.5 1 Mos 11,1-9 ApG 2,1-11 Joh 14,22-31
Anden pinsedag29.5 Sl 104,24-30 ApG 10,42-48a Joh 3,16-21
Trinitatis søndag4.6 4 Mos 21,4-9 Rom 11,32-36 Joh 3,1-15
1. søndag efter trinitatis11.6 Es 58,5-12 1 Joh 4,16b-21 Luk 16,19-31
2. søndag efter trinitatis18.6 Es 25,6-9 1 Joh 3,13-18 Luk 14,16-24
3. søndag efter trinitatis25.6 Es 57,15-19 1 Pet 5,6-11 Luk 15,1-10
4. søndag efter trinitatis2.7 2 Sam 11,26-27
og 2 Sam 12,1-7a
Rom 8,18-23 Luk 6,36-42
5. søndag efter trinitatis9.7 Es 6,1-8 1 Pet 3,8-9[15a] Luk 5,1-11
6. søndag efter trinitatis16.7 5 Mos 30,11-14 Rom 6,3-11 Matt 5,20-26
7. søndag efter trinitatis23.7 Sl 126 Rom 6,19-23 Luk 19,1-10
8. søndag efter trinitatis30.7 Jer 23,16-24 Rom 8,14-17 Matt 7,15-21
9. søndag efter trinitatis6.8 Ordsp 3,27-35 1 Joh 1,5-10
og 1 Joh 2,1-2
Luk 16,1-9
10. søndag efter trinitatis13.8 5 Mos 6,4-9 1 Kor 12,1-7[11] Luk 19,41-48
11. søndag efter trinitatis20.8 Job 5,8-16 1 Kor 15,1-10a Luk 18,9-14
12. søndag efter trinitatis27.8 Sl 115,1-9 2 Kor 3,4-9 Mark 7,31-37
13. søndag efter trinitatis3.9 3 Mos 19,1-2
og 3 Mos 19,9-18
Gal 2,16-21 Luk 10,23-37
14. søndag efter trinitatis10.9 Sl 103,1-13[22] Gal 5,[16]22-25 Luk 17,11-19
15. søndag efter trinitatis17.9 1 Mos 8,20-22
og 1 Mos 9,12-16
Gal 5,25-26
og Gal 6,1-8
Matt 6,24-34
16. søndag efter trinitatis24.9 Job 19,23-27a Ef 3,13-21 Luk 7,11-17
17. søndag efter trinitatis1.10 Sl 19,2-7 Ef 4,1-6 Luk 14,1-11
18. søndag efter trinitatis8.10 Es 40,18-25 1 Kor 1,4-8 Matt 22,34-46
19. søndag efter trinitatis15.10 Es 44,22-28 Ef 4,22-28 Mark 2,1-12
20. søndag efter trinitatis22.10 Jer 18,1-6 Ef 5,15-21 Matt 22,1-14
21. søndag efter trinitatis29.10 2 Kong 5,1-5
og 2 Kong 5,9-15
Ef 6,10-17 Joh 4,46-53
Alle helgens søndag5.11 Es 60,18-22 Åb 7,1-12[17] Matt 5,1-12
22. søndag efter trinitatis 1 Mos 50,15-21 Fil 1,6-11 Matt 18,21-35
23. søndag efter trinitatis12.11 Am 8,4-7 Rom 13,1-7 Matt 22,15-22
24. søndag efter trinitatis19.11 Ez 37,1-14 Kol 1,9b-14 Matt 9,18-26
25. søndag efter trinitatis Es 51,12-16 1 Thess 4,13-18 Matt 24,15-28
26. søndag efter trinitatis Præd 8,9-15 Kol 3,12-17 Matt 13,24-30
eller Matt 13,44-52
Sidste søndag i kirkeåret26.11 Es 65,17-19 2 Thess 2,13-17 Matt 25,31-46