Den Frie Bibel

Kirkeårets prædikentekster

På denne side vil der gradvis opstå links til Den Frie Bibels oversættelse af kirkeårets læsninger i den danske folkekirke.

Et klik på Ⓗ eller Ⓖ giver adgang til den hebraiske eller græske grundtekst.

Første tekstrække:

Dato
2021
Dag1. læsning2. læsning3. læsning
7.2Søndag seksagesima Es 55,6-11 1 Kor 1,18-21[25] Mark 4,1-20
14.2Fastelavns søndag Sl 2 1 Pet 3,18-22 Matt 3,13-17
21.21. søndag i fasten 1 Mos 3,1-19 2 Kor 6,1-2[10] Matt 4,1-11
28.22. søndag i fasten Sl 42,2-6 1 Thess 4,1-7 Matt 15,21-28
7.33. søndag i fasten 5 Mos 18,9-15 Ef 5,[1]6-9 Luk 11,14-28
14.3Midfaste søndag 5 Mos 8,1-3 2 Kor 9,6-11 Joh 6,1-15
21.3Mariæ bebudelses dag Es 7,10-14 1 Joh 1,1-3 Luk 1,26-38
28.3Palmesøndag Zak 9,9-10 Fil 2,5-11 Matt 21,1-9
1.4Skærtorsdag 2 Mos 12,1-11 1 Kor 10,15-17 Matt 26,17-30
2.4Langfredag Es 52,13-15
og Es 53
  Matt 27,31-56
4.4Påskedag Sl 118,19-29 1 Kor 5,7-8 Mark 16,1-8
5.4Anden påskedag Sl 22,22b-32 ApG 10,34-41 Luk 24,13-35
11.41. søndag efter påske Sl 30 1 Joh 5,1-5 Joh 20,19-31
18.42. søndag efter påske Ez 34,11-16 1 Pet 2,20-25 Joh 10,11-16
25.43. søndag efter påske Es 54,7-10 Heb 13,12-16 Joh 16,16-22
30.4Bededag Sl 51,3-19
eller Sl 67
Heb 8,10-12 Matt 3,1-10